ING. JIŘÍ DOBEŠ

Projektový ateliér

Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

04.12.2012

Nabízíme vypracování průkazů PENB  a energetických štítků budovy

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – kdy je potřeba?

1.Prodej nebo pronájem

 • prodej nebo pronájem celé budovy (od 1.1. 2013)
 • prodej ucelené části budovy (od 1.1. 2013)
 • pronájem ucelené části budovy (od 1.1. 2016)

 Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií !

 2.Stávající budova

 • budovy užívané orgánem veřejné moci
  • nad 500 m2 (od 1.7. 2013) 
  • nad 250 m2 (od 1.1.2015)
 • bytové a administrativní budovy
  • nad 1500 m2 (od 1.1. 2015) 
  • nad 1000 m2 (od 1.1. 2017) 
  • méně než 1000 m2 (od 1.1. 2019)

3.Nová budova nebo změna budovy

 • nová budova
 • větší změna dokončené budovy

 

Povinnosti při prodeji/pronájmu

 • předložení průkazu možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • předat průkaz kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly ukazatelé ENB uvedené v průkazu uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se budovy

Výjimky – kdy nemusí být průkaz zpracován

 • Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií.
 • budovy s plochou do 50 m2,
 • stavby pro rodinnou rekreaci
 • budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok

zpět

 
AD PROJEKTOVÝ ATELIĚR, ING. JIŘÍ DOBEŠ